Częstotliwość lotnicza – zasady działania i jej znaczenie w transporcie powietrznym

lip 12, 2020 przez

Częstotliwość lotnicza – zasady działania i jej znaczenie w transporcie powietrznym

Częstotliwość lotnicza – zasady działania i jej znaczenie w transporcie powietrznym

Lotnictwo to dynamicznie rozwijająca się dziedzina transportu, która umożliwia szybkie przemieszczanie się na całym świecie. Jednym z elementów, który umożliwia bezpieczne korzystanie z usług transportu powietrznego, jest właściwa komunikacja pomiędzy załogami samolotów, a kontrolerami ruchu lotniczego. W tym celu wykorzystuje się tzw. częstotliwość lotniczą.

  1. Co to jest częstotliwość lotnicza?

Częstotliwość lotnicza (ang. aviation frequency) to pasmo radiowe, które wykorzystywane jest do komunikacji w ruchu lotniczym. Każde lotnisko ma swoją własną częstotliwość, na której naziemne służby komunikują się z załogami samolotów, przekazując informacje o warunkach pogodowych, trasie lotu czy ewentualnych zagrożeniach. Dodatkowo, pasma te wykorzystywane są również w trakcie lotu, kiedy załogi kontaktują się z kontrolerami ruchu lotniczego.

  1. Jakie są zasady korzystania z częstotliwości lotniczej?

W ruchu lotniczym obowiązują określone zasady korzystania z częstotliwości lotniczej, których przestrzeganie jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie lotu. Najważniejsze z nich to:

  • Załogi samolotów powinny odzywać się wyłącznie na wyznaczonej dla danego lotniska częstotliwości, tzw. tower frequency.
  • Przed rozpoczęciem korzystania z częstotliwości, załogi powinny upewnić się, że ich radiofon jest ustawione na właściwą częstotliwość.
  • W trakcie komunikacji należy przestrzegać tzw. “sesji”, czyli cyklu pytań i odpowiedzi pomiędzy załogą a kontrolerem ruchu lotniczego. Przerwanie sesji bez uzasadnionej przyczyny może wprowadzić zamieszanie i stanowić zagrożenie.
  • W przypadku braku możliwości skontaktowania się z kontrolerem ruchu lotniczego, załoga może korzystać z tzw. frequency 121.5, która jest ogólnodostępną częstotliwością ratunkową.
  1. Jakie jest znaczenie korzystania z częstotliwości lotniczej?

Bezpieczne korzystanie z usług transportu powietrznego nie byłoby możliwe bez właściwej komunikacji pomiędzy załogami samolotów, a naziemnymi służbami lotniskowymi oraz kontrolerami ruchu lotniczego. Dlatego właśnie, wykorzystanie częstotliwości lotniczych stało się standardem w ruchu lotniczym na całym świecie.

Dzięki korzystaniu z pasm radiowych zapewnia się płynny przebieg procesu lotniczego, minimalizując ryzyko kolizji i innych nieprzewidzianych sytuacji. Oprócz tego, poprawia to komfort pasażerów, którzy dzięki wymianie informacji na temat pogody, trasie lotu czy ewentualnych opóźnieniach, mogą lepiej zorganizować własny czas.

  1. Jakie technologie związane są z korzystaniem z częstotliwości lotniczej?

Wraz z rozwojem technologii, wykorzystanie częstotliwości lotniczych uległo ciągłemu udoskonalaniu. Obecnie, w trakcie lotu załogi samolotów korzystają z różnych systemów łączności, takich jak VHF, UHF czy HF. Dodatkowo, coraz częściej wykorzystuje się systemy satelitarne, które umożliwiają komunikację w trudnych warunkach, np. podczas przelotu nad oceanem czy w rejonach polarnych.

  1. Podsumowanie

Częstotliwość lotnicza to nieodzowny element transportu powietrznego, który umożliwia bezpieczne korzystanie z usług lotniczych. Zasady korzystania z pasm radiowych są ściśle określone, a ich przestrzeganie ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia płynności procesów lotniczych oraz minimalizacji ryzyka kolizji i innych nieprzewidzianych sytuacji. Dzięki ciągłemu rozwojowi różnych technologii, korzystanie z częstotliwości lotniczych staje się coraz bardziej efektywne i niezawodne.

Podobne

Tagi